29 травня 2020 р. відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Академія Державної пенітенціарної служби (Україна)
Державний університет м. Піза (Італія)
Університет м. Ніш (Сербія)
Північний національний університет м. Іньчуань, провінція Нінся (КНР)
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія)
Термезький державний університет імені Ойбека (Узбекістан)
Школа професійної освіти Університету Ege (Туреччина)
Вища школа стратегічного планування (Польща)
Варненський вільний університет Чорноризця Храбра (Болгарія)
Кишиневський державний педагогічний університет імені I. Creanga (Молдова)

IІІ Міжнародна науково-практична конференція
«РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»
29 травня 2020 року

Шановні пані та панове!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у ІІI Міжнародній науково-практичній конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі», яка відбудеться 29 травня 2020 року на базі навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Тематичні напрямки конференції:

1. Теорія та історія держави і права. Філософія права.
2. Конституційне право України та зарубіжних країн. Міжнародне публічне право.
3. Трудове право та право соціального забезпечення.
4. Публічне управління та адміністрування. Адміністративне та фінансове
право. Адміністративний процес. Інформаційне право.
5. Цивільне та сімейне право. Цивільний процес. Міжнародне приватне право.
6. Кримінальне право. Кримінально-виконавче право. Кримінальний  процес. Кримінологія. Криміналістика.
7. Соціально-правові та економічні проблеми розвитку держави: пріоритети та перспективи.
8.  Актуальні проблеми державотворчого процесу в країнах світу.

Умови та форми участі

Запрошуємо до участі фахівців у галузі права, науковців, практикуючих юристів, викладачів та здобувачів вищих закладів освіти, а також тих, хто цікавиться проблемами розбудови правової держави.

Форми участі: очна (усна доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді, участь у тренінгах), заочна (тези).
Робочі мови: українська, російська, англійська.

Збірник тез, програма конференції та сертифікати учасників після
закінчення заходу будуть розміщені на сайті http://conference.law.sspu.edu.ua/

Друковані примірники збірників матеріалів будуть направлені авторам на адресу, зазначену у заявці (Нова пошта) впродовж п’яти робочих днів від дня завершення конференції. Якщо тези доповіді підготовлені у співавторстві, надсилається один авторський примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, зазначеного у заявці на участь.

Умови подання матеріалів

Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2020 року надіслати на
електронну адресу ivanii.elena@gmail.com
— тези доповіді;
— заявку на участь у конференції;
— копію квитанції про сплату організаційного внеску, вказавши прізвище та ініціали учасника.
Наприклад: Петров А.С._Тези, Петров А.С._Заявка, Петров А.С._Квитанція.

Усім учасникам конференції на їх електронну адресу надсилається підтвердження про реєстрацію протягом трьох робочих днів після отримання заявки. У разі відсутності підтвердження прохання зв’язатися з оргкомітетом.

Вимоги до оформлення матеріалів

➢ Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова.
➢ Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
➢ Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
➢ Міжрядковий інтервал – 1,5.
➢ Абзацний відступ – 1,25 см.
➢ Вирівнювання по ширині.
➢ Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові науковця, місце навчання або роботи.
➢ Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці).
➢ Список літератури – не більше 5 джерел.

Зразок оформлення тез доповіді

Співак Андрій Петрович
студент 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого м. Харків, Україна

ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

Текст, текст, текст … [1, с. 38].

Список використаних джерел:

1. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Пономаренко Ю. А. Виклики сучасності і кримінальне право. Голос України. 2016. 29 січ. (№ 16). С. 6–7.
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Дата оновлення: 12.03.2017. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/170018/page (дата звернення: 17.03.2017).

Просимо максимально ретельно вичитувати ваші матеріали на предмет грамотності, стилю та логіки викладу! Пам’ятайте: усі опубліковані в збірнику матеріали подаються в авторській редакції.

Організаційний внесок та вартість публікації складає:

➢ 100 грн. за електронний примірник збірника матеріалів та сертифікат
або
➢ 150 грн. за друкований примірник збірника та сертифікат учасника
Організаційний внесок надсилати на карту Приватбанку 4149 4393 9310 4900 (Іваній Олена Миколаївна).

Харчування та проживання

Харчування та проживання учасників здійснюється за власний рахунок.
Пропонується розміщення учасників конференції у готелях міста.

Контактна інформація:

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Навчально-науковий інститут історії та філософії
Кафедра права та методики викладання правознавства
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна, 40000
+380504075933
Іваній Олена Миколаївна
е-mail: ivanii.elena@gmail.com