Рада молодих вчених

25 вересня 2017 р. відбулись загальні збори молодих науковців університету. На зборах зі звітною доповіддю за 2015-2017 рр. виступив голова Ради Соляннік К.Є. У ході відкритого обговорення було обрано новий склад Ради молодих вчених університету, який, у рамках відповідного Положення, буде вести свою роботу щодо проведення наукових конференцій, методологічних семінарів, залучення молодих вчених університету до різноманітних наукових заходів в інших ВНЗ, конкурсах на здобуття стипендій та премій тощо.

Склад Ради молодих вчених університету

  1. Муртіщева Аліна Олександрівна – голова РМВ, асистент кафедри державного будівництва;
  2. Штефан Вікторія Сергіївна – заступник голови РМВ, к.ю.н., спеціаліст відділу наукових досліджень;
  3. Кулик Катерина Дмитрівна – секретар РМВ, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права;
  4. Романюк Павло Віталійович – к.ю.н., асистент кафедри конституційного права України;
  5. Сметаніна Наталія Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права;
  6. Чиркін Антон Сергійович – асистент кафедри державного будівництва;
  7. Трихліб Крістіна Олексіївна – асистент кафедри теорії держави і права;
  8. Бурда Олександр Миколайович – аспірант кафедри кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права;
  9. Тубальцева Ярослава Сергіївна – аспірант цивільного процесу;
  10. Журавель Олександр Дмитрович – аспірант кафедри трудового права.

Рада молодих вчених академії є керівним органом об’єднання  молодих науковців вузу, яке створене і діє з метою координації наукових досліджень аспірантів, здобувачів та молодих викладачів академії, проведення наукових заходів, висування та  підтримки молодих вчених в стипендіальних конкурсах, та організації міжвузівської співпраці з відповідного напрямку.

Рада молодих вчених академії – це добровільна самодіяльна організація викладачів, наукових співробітників, аспірантів та здобувачів наукового ступеню академії віком до 35 років. Сьогодні її очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва Соляннік Костянтин Євгенович. Метою діяльності ради є об’єднання зусиль молодих науковців академії щодо забезпечення вирішення актуальних наукових проблем, допомоги аспірантам та здобувачам у підготовці, здійсненні та оприлюдненні результатів наукових досліджень.

Формами реалізації означених завдань є: проведення науково-теоретичних і науково-практичних заходів з актуальних наукових проблем; обмін досвідом і співробітництво з громадськими та державними організаціями, включаючи аналогічні ради в інших вищих навчальних закладах України та за її межами; участь молодих вчених академії в роботі наукових гуртків, проблемних груп, лабораторій, у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт; проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр; допомога в організації проведення дисертаційних досліджень та виданні друком наукових публікацій.

Рада молодих учених активно співпрацює з іншими навчальними науковими закладами, комітетом у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради, Асоціацією молодих учених і спеціалістів м. Харкова, іншими науковими державними й недержавними молодіжними установами й організаціями.

За 2005-2009 рр. Радою молодих вчених в академії проведено 12 конференцій різного рівня для молодих вчених (аспірантів та здобувачів). За результатами кожної конференції обов’язково публікується збірник тез доповідей і наукових повідомлень, що дає змогу молодим науковцям оприлюднювати результати своєї наукової роботи. Серед проведених конференцій необхідно відмітити:

21-22 листопада 2005 р. проведено міжнародну наукову-практичну конференцію “Сучасні проблеми юридичної науки: стан та перспективи розвитку”.

1-2 березня 2006 р. проведено міжнародну наукову конференцію молодих учених та здобувачів “Актуальні питання правознавства”, у якій взяли участь молоді вчені академії та науковці з 13-ти провідних вузів України.

26-27 червня 2006 р. проведено Всеукраїнську наукову-практичну конференцію молодих учених та здобувачів “Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства”, де взяли участь молоді вчені академії та науковці з 7-ми провідних вузів України.

23-24 квітня 2007 р. проведено всеукраїнську наукову-практичну конференцію молодих учених й здобувачів “Сучасні проблеми юридичної науки та практики”, в роботі якої взяли участь молоді вчені академії й науковці з 9-ти провідних вузів України та ближнього зарубіжжя.

12-13 листопада 2008 р. проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Осінні юридичні читання», в роботі якої взяли участь молоді вчені академії й науковці з 13-ти провідних вузів України та ближнього зарубіжжя. За підсумками конференції опубліковано збірку тез доповідей та наукових повідомлень обсягом 32 друк. арк.

16 квітня 2009 р. було проведено засідання круглого столу “Мова і сучасні тенденції юридичної науки очима молодих учених”. Цей захід є безпрецедентною подією в житті сучасної спільноти молодих вчених академії адже й саме засідання й доповіді здійснювалися англійською мовою. В проведенні засідання круглого столу активну участь взяли фахівці кафедри іноземних мов. За її підсумками роботи видано збірку тез доповідей та наукових повідомлень.

29-30 травня 2009 р. було проведено міжнародну наукову конференцію молодих учених, аспірантів і студентів «Другі конституційні читання» присвячену пам’яті видатного науковця, академіка Ю.М. Тодики. В роботі якої взяли участь молоді вчені академії та інших наукових установ. За підсумками конференції  роботи видано збірку тез та наукових повідомлень загальним обсягом 21,13 друк арк.

Радою молодих учених провадиться робота по висуненню кандидатів з числа молодих учених академії для участі в різноманітних конкурсах на здобуття премій і стипендій. Так, за останні 5 років були:

Лауреатом Премії Президента України для молодих вчених – Кібенко О.Р.

Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові України – Христова Г.О., Барабаш Ю.Г.

Стипендіатами Кабінету Міністрів України – Серьогіна С.Г., Шевчук В.М., Маринів В.І., Сібільов Д.М., Лук’янов Д.В., Погребняк С.П., Барабаш Ю.Г., Бодрова І.І., Мілаш В.С., Лукаш А.Ю.

Лауреатом Премії Верховної Ради України за внесок молоді в розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування – Лялюк О.Ю.

Лауреатами премії НАН України для молодих вчених  Серьогіна С.Г., Летнянчин Л.І.

Стипендіатами Харківської обласної державної адміністрації з правознавства для молодих науковців імені В. П. Маслова – Лисодед О.В., Печений О.П., Соловйов О.М., Барабаш Ю.Г., Степанюк А.А., Ярошенко О.М., Соляннік К.Є., Дахова І.І.

Переможцями обласного конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини” за напрямом наукової діяльності «держава і право» – Пономаренко Ю.А., Русанова І.О., Первомайський О.О., Лемешко О.М., Сімсон О.Е., Дроздов О.М., Атаманова Ю.Є., Мілаш В.С., Крижна Л.М., Лук’янов Д.В., Ус О.В., Летнянчин Л.І., Мірошніков І.Ю., Барабаш Ю.Г., Курман Т.В., Бодрова І.І. , Вовк Д.О., Капустіна М.В., Комарова Т.В., Лукаш А.С., Лялюк О.Ю., Овчаренко О.М., Оклей І.В., Швець Н.М.