Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Дата захисту дисертаціїПІБ дисертантаЗдобуття наукового ступеняТема дисертаціїPDF файли
КАЛАНТАЙ МАЙЯ ВІССАРІОНІВНАдоктор філософії«Адміністративно-правове регулювання митних спорів»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
ТКАЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕГІВНАдоктор філософії«Держава та її органи як суб’єкти права соціального забезпечення»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
ПОЛЯХ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНАдоктор філософії«Застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві України»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
23.02.2021ЛУЦІВ МИКОЛА ЗІНОВІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Особливості досудового розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (статті 407-409 Кримінального кодексу України)»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.02.2021ПЕТРУШКО МАРИНА ІГОРІВНАкандидат юридичних наук«Зміна правової позиції прокурора в суді першої інстанції»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.12.2020МАРЧЕНКО ЮЛІЯ ІВАНІВНА кандидат юридичних наук«Оптимізація оплати праці в умовах євроінтеграційних змін трудового законодавства»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.12.2020ШЕВЦОВА ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Система професійної освіти суддів» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.12.2020ФІЛОНОВА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНАкандидат юридичних наук«Захист речових прав на чуже майно в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.12.2020ХАНІЄВА ФАТІМА МАГОМЕДІВНА кандидат юридичних наук«Правочини з внесення вкладів до господарського товариства»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.12.2020ОМАРОВ АНВЕР МУРАД ОГЛИ кандидат юридичних наук«Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в Україні в сучасних умовах»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.12.2020БОЙЧУК НАТАЛІЯ РОМАНІВНАкандидат юридичних наук«Правовий механізм регулювання здійснення державних корпоративних інвестицій»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.12.2020КОРИТІН ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх підприємств» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.12.2020МАЛОХЛІБ ОЛЕНА СЕРГІЇВНА кандидат юридичних наук«Правові засади використання земельних ділянок для житлового будівництва»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
06.11.2020ЛІТКЕВИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧдоктор філософії «Теоретико-правові основи використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній процесуальній формі»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
03.11.2020ЧЕПАК АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Правові засади використання та охорони водопокритих земельних ділянок для риборозведення»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
02.11.2020ВАКІМ ВАДАД ЕЛІАСІВНАкандидат юридичних наук«Спеціальні режими інноваційної діяльності»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
02.11.2020ШВИДКА ТЕТЯНА ІГОРІВНАдоктор юридичних наук«Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Монографія
30.10.2020ЧЕРНОБАЄВ СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧкандидат юридичних наук«Повноваження слідчого під час досудового розслідування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.10.2020САВЕНКО МИКОЛА ЄВГЕНІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
29.10.2020КОТОВА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА кандидат юридичних наук«Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
29.10.2020УС ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА доктор юридичних наук«Кваліфікація в кримінальному праві України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
ПЕТРОВСЬКА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНАдоктор філософії «Корпоративна нормотворчість: загальнотеоретична характеристика»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
28.10.2020СТУПНИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАДИМОВИЧдоктор філософії «Цивільні правовідносини у сфері зберігання речей, що є предметом спору (секвестр) в Україні»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
03.11.2020МИРОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧдоктор юридичних наук«Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового регулювання земельних сусідських відносин»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
23.10.2020ЛИСАЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧдоктор філософії «Засоби отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
23.10.2020ФЕДОРЕНКО МАРКІЯН
СЕРГІЙОВИЧ
доктор філософії «Методика розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
15.09.2020ПАРІНОВА АНЖЕЛА ОЛЕКСАНДРІВНА доктор філософії «Правове регулювання трудових відносин осіб, які навчаються»Дисертація
Автореферат
Відгук 1 Відгук 2
15.09.2020ВОЙТЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА доктор філософії «Заборона примусової праці – принцип правового регулювання трудових відносин»Дисертація
Автореферат
Відгук 1 Відгук 2
14.09.2020ЧЕРНОБАЄВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА доктор філософії«Міжнародна правосуб’єктність суб’єктів федерації» за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право»Дисертація
Автореферат
Відгук 1 Відгук 2
14.09.2020ВАЙЦЕХОВСЬКА ОКСАНА РОМАНІВНА доктор юридичних наук«Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та актуальні проблеми в умовах глобалізації»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
02.07.2020ПУДЕЛЬКА ЙОРГкандидат юридичних наук«Порівняльно-правовий аналіз
адміністративних процедур при вирішенні податкових спорів (на прикладі
Німеччини та України)»
Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
24.06.2020БАЙРАЧНА МАРИНА ІГОРІВНАкандидат юридичних наук«Права та обов’язки подружжя за Сімейним кодексом України»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
23.06.2020МИКОЛАЙЧУК АННА ВАСИЛІВНАкандидат юридичних наук«Правовий статус працівників,
які поєднують роботу з навчанням»
Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
11.03.2020БОНДАРЕНКО ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА кандидат юридичних наук«Громадські об’єднання як інститут громадянського суспільства в Україні: теоретико-правовий аналіз»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.03.2020ЧЕПКАЛЕНКО ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНАкандидат юридичних наук«Законодавче регулювання організації та діяльності органів виконання судових рішень в Україні в ХХ ст.: історико-правове дослідження»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2