Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Дата захисту дисертаціїПІБ дисертантаЗдобуття наукового ступеняТема дисертаціїPDF файли
ПЕТРОВСЬКА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНАдоктор філософії «Корпоративна нормотворчість: загальнотеоретична характеристика»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
ЛІТКЕВИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧдоктор філософії «Теоретико-правові основи використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній процесуальній формі»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
СТУПНИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАДИМОВИЧдоктор філософії «Цивільні правовідносини у сфері зберігання речей, що є предметом спору (секвестр) в Україні»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
ЛИСАЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧдоктор філософії «Засоби отримання відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
ФЕДОРЕНКО МАРКІЯН
СЕРГІЙОВИЧ
доктор філософії «Методика розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
15.09.2020ПАРІНОВА АНЖЕЛА ОЛЕКСАНДРІВНА доктор філософії «Правове регулювання трудових відносин осіб, які навчаються»Дисертація
Автореферат
Відгук 1 Відгук 2
15.09.2020ВОЙТЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА доктор філософії «Заборона примусової праці – принцип правового регулювання трудових відносин»Дисертація
Автореферат
Відгук 1 Відгук 2
14.09.2020ЧЕРНОБАЄВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА доктор філософії«Міжнародна правосуб’єктність суб’єктів федерації» за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право»Дисертація
Автореферат
Відгук 1 Відгук 2
14.09.2020ВАЙЦЕХОВСЬКА ОКСАНА РОМАНІВНА доктор юридичних наук«Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та актуальні проблеми в умовах глобалізації»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
ШВИДКА Т.І.доктор юридичних наук«Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Монографія
02.07.2020ПУДЕЛЬКА ЙОРГкандидат юридичних наук«Порівняльно-правовий аналіз
адміністративних процедур при вирішенні податкових спорів (на прикладі
Німеччини та України)»
Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
24.06.2020БАЙРАЧНА МАРИНА ІГОРІВНАкандидат юридичних наук«Права та обов’язки подружжя за Сімейним кодексом України»Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
23.06.2020МИКОЛАЙЧУК АННА ВАСИЛІВНАкандидат юридичних наук«Правовий статус працівників,
які поєднують роботу з навчанням»
Дисертація
Анотація
Відгук 1 Відгук 2
Висновок
Наказ
Аудіозапис
Відеозапис
11.03.2020БОНДАРЕНКО ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА кандидат юридичних наук«Громадські об’єднання як інститут громадянського суспільства в Україні: теоретико-правовий аналіз»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.03.2020ЧЕПКАЛЕНКО ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНАкандидат юридичних наук«Законодавче регулювання організації та діяльності органів виконання судових рішень в Україні в ХХ ст.: історико-правове дослідження»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.12.2019ТЕСЛІКОВА ІРИНА ІВАНІВНАкандидат юридичних наук«Стан здоров’я працівника як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.12.2019ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧдоктор юридичних наук«Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
18.12.2019КОТЯЙ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА кандидат юридичних наук«Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види, значення»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
18.12.2019БІДНА ОКСАНА ІВАНІВНА кандидат юридичних наук«Конфіскація за кримінальним правом України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.12.2019ПЛАХОТНИК ГАННА ВАСИЛІВНА кандидат юридичних наук«Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.12.2019ТЕЛЬПІС МИКИТА ВІКТОРОВИЧкандидат юридичних наук«Кримінально-правова характеристика знарядь та засобів вчинення злочину»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.12.2019РОМАНЕНКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА кандидат юридичних наук«Організаційно-правові засади управління фізичною культурою та спортом в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.12.2019БОНДАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання податкового планування в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.12.2019МОЛЧАНОВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНАкандидат юридичних наук«Муніципальне регулювання здійснення членами територіальної громади права на участь у місцевому самоврядуванні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.12.2019МУРТІЩЕВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНАкандидат юридичних наук«Конституційно-правова відповідальність уряду в державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.12.2019ЧИРИК АЛЬОНА ОЛЕГІВНА кандидат юридичних наук«Спільна часткова власність на земельну ділянку за земельним законодавством України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.12.2019АНІСІМОВА ГАННА ВАЛЕРІЇВНАдоктор юридичних наук«Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
11.11.2019ПАЙДА ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧдоктор юридичних наук«Права людини і релігійна свобода: соціокультурні імплікації та нормативна пропорційність»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
01.11.2019СІЧКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ кандидат юридичних наук«Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судовому провадженні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
01.11.2019ПИСАРЕНКО НАДІЯ БОРИСІВНАдоктор юридичних наук«Концептуальні основи адміністративного судочинства в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
31.10.2019ДОВЖИЧ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Правові основи діяльності детектива національного антикорупційного бюро України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.10.2019ОРЛОВСЬКИЙ РУСЛАН СЕМЕНОВИЧдоктор юридичних наук«Інститут співучасті в кримінальному праві України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
26.06.2019БАБАЄВA ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.06.2019СОКОЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.06.2019ШУЛЬЖУК ТАРАС РОМАНОВИЧкандидат юридичних наук«Холдинги як суб’єкти податкового права»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.06.2019ГЛІБКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНАкандидат юридичних наук«Правові засади розгляду судами справ про адміністративні правопорушення» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.06.2019БІЛЕЦЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА кандидат юридичних наук«Реалізація принципу спеціалізації в організації роботи суду»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.06.2019РОЗСОХА КИРИЛ ОЛЕГОВИЧ кандидат юридичних наук«Прокуратура в системі спеціалізованих антикорупційних органів України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
19.06.2019КОНОНЕНКО ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА кандидат юридичних наук«Особливості прийняття і звільнення з посад науково-педагогічних працівників» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
19.06.2019ЯКОВЛЄВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА доктор юридичних наук«Суб’єкти права соціального забезпечення» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
18.06.2019ХРЕНОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНАкандидат юридичних наук«Житлова субсидія як організаційно-правова форма соціального забезпечення населення» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
18.06.2019СЕРЕДА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА доктор юридичних наук«Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
14.06.2019ДОВБИШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Джерела формування майна учасників цивільних правовідносин»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.06.2019ФЕДОСЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНАкандидат юридичних наук«Цивільно-правовий договір з надання маркетингових послуг»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.06.2019КОРУНЧАК ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНАкандидат юридичних наук«Ґенеза та еволюція джерел права: синергетичний підхід»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.06.2019ХРИСТОВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНАдоктор юридичних наук«Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
12.06.2019КУРМАН ТЕТЯНА ВІКТОРІВНАдоктор юридичних наук«Теоретико-методологічні засади правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
11.06.2019ЦИЛЮРИК РИММА АНАТОЛІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання використання земельних ділянок для органічного землеробства»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.06.2019УЩАПОВСЬКА ОКСАНА ІВАНІВНАкандидат юридичних наук«Планування в земельному праві України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.05.2019СУХОДУБОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Основи методики розслідування вбивств, поєднаних з відчуженням житла громадян»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.05.2019ХАРИТОНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧдоктор юридичних наук«Військові злочини: поняття, система та проблеми кваліфікації»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
30.05.2019ТАХТАРОВ МИКОЛА ПАВЛОВИЧкандидат юридичних наук«Прокурор у підготовчому судовому провадженні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.05.2019ШИЛО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ кандидат юридичних наук«Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
28.05.2019ГРИБОВСЬКА АУРІКА АНАТОЛІЇВНАкандидат юридичних наук«Конституційні засади гендерної рівності в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
28.05.2019КАРДАШ АННА ВЯЧЕСЛАВІВНА кандидат юридичних наук«Конституційно-правовий захист інформації про особу (порівняльно-правовий аспект)» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.05.2019СТАРОЖИЛОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ кандидат юридичних наук«Правові засади функціонування органів управління сільськогосподарських підприємств» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.05.2019БІЛОУСОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ доктор юридичних наук«Господарсько-правові засоби забезпечення економічної безпеки України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
21.05.2019ШРАМКО ОЛЕКСАНДР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧкандидат юридичних наук«Право працівника на належні, безпечні та здорові умови праці»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.05.2019ФЕДЧИШИНА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА кандидат юридичних наук«Єдність і диференціація у праві соціального забезпечення»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.05.2019КРЮЧКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА кандидат юридичних наук«Ознаки судової влади» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.05.2019ШПЕНОВА ПОЛІНА ЮРІЇВНА кандидат юридичних наук«Апарат суду в системі організаційного забезпечення судової діяльності»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.05.2019ХАРЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНАкандидат юридичних наук«Господарсько-правове забезпечення інвестиційної функції банків»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.05.2019ВОЗНА ВІРА ОЛЕКСІЇВНАкандидат юридичних наук«Органи місцевого самоврядування як суб’єкт організаційно-господарських повноважень»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.05.2019ГОЛЬОНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Правові засади функціонування та розвитку біосферних заповідників як складової екологічної мережі України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.05.2019БЕЗСОНОВА МАРІЯ ВІКТОРІВНАкандидат юридичних наук«Конституційне право на звернення до міжнародних правозахисних інституцій: проблеми теорії і практики» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.04.2019ОСАДЧИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Правові засади використання та охорони земель трубопровідного транспорту»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.04.2019ОДАРЮК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ кандидат юридичних наук«Правове регулювання процедур у земельному праві»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.04.2019КОШЕЛЕНКО КАРІНА ВІТАЛІЇВНА кандидат юридичних наук«Юридична відповідальність за шкоду навколишньому природному середовищу за законодавством України і ЄС: порівняльно-правовий аспект»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.04.2019ЦАЛИН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ кандидат юридичних наук«Особливості правового статусу власника відходів в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.04.2019ОРЛОВА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА кандидат юридичних наук«Особливості правового регулювання трудових відносин працівників водного транспорту» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.04.2019СИРОТНІКОВА ЯНА ЄВГЕНІВНА кандидат юридичних наук«Юридичні фікції в трудовому праві України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.04.2019ПОПОВИЧ ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНАкандидат юридичних наук«Терористичний акт: поняття, склад злочину, кваліфікація»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.04.2019МАСЛОВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНАкандидат юридичних наук«Кримінально-правова характеристика обстановки вчинення злочину»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.04.2019ТИЧИНA ВІКТОРІЯ ПАВЛІВНА кандидат юридичних наук«Міжнародно-правовий статус Організації економічного співробітництва та розвитку»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.04.2019УСМАНОВ ЮРІЙ ІЛЬДАРОВИЧ кандидат юридичних наук«Міжнародно-правове забезпечення права на життя в умовах збройних конфліктів та ситуацій насильства всередині держави»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
08.04.2019СЕВАСТЬЯНЕНКО КАТЕРИНA ОЛЕКСАНДРІВНAкандидат юридичних наук«Єдність і диференціація правового регулювання оплати праці»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
08.04.2019СОЛОВЙОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ кандидат юридичних наук«Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
04.04.2019ШПАК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Професійне представництво адвоката у цивільному процесі»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
04.04.2019ГАНЖЕРЛІ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Відмова від суб'єктивних цивільних прав в речових правовідносинах»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
03.04.2019ЛЕВАДA ОЛЕНA ВАЛЕРІЇВНAкандидат юридичних наук«Пільги й обмеження в праві: загальнотеоретична характеристика»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
03.04.2019КАЧАНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ кандидат юридичних наук«Судові гарантії прав людини»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
05.03.2019ДЖЕРЕЛІЙ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ кандидат юридичних наук«Правова охорона навколишнього природного середовища в містах»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
05.03.2019НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА кандидат юридичних наук«Принцип раціонального використання природних ресурсів в екологічному праві України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
04.03.2019ХАРАТЯН ТАТЕВІК НЕРСЕСІВНАкандидат юридичних наук«Конституційне право людини на життя в умовах розвитку біотехнологій»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
04.03.2019БОРИСЛАВСЬКА ОЛЕНА МАРКІВНАдоктор юридичних наук«Європейська модель конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
27.02.2019ЧУЄНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА кандидат юридичних наук«Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі: сучасний стан і перспективи розвитку»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.02.2019ГУТНИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧдоктор юридичних наук«Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
25.01.2019СЛІДЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧкандидат юридичних наук«Захист інтересів платників податків при застосуванні заходів податкового примусу»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.01.2019СТЕПАНОВ АРТЕМ БОРИСОВИЧкандидат юридичних наук«Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю під час досудового розслідування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.01.2019МАРАДІНА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАкандидат юридичних наук«Катування: соціальна обумовленість і склад злочину»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.01.2019КЛИМОСЮК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Кримінальна відповідальність за диверсію»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2