Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Дата захисту дисертаціїПІБ дисертантаЗдобуття наукового ступеняТема дисертаціїPDF файли
29.06.2017КОРНЄВА ПОЛІНА МИХАЙЛІВНАкандидат юридичних наук«Принцип справедливості у праві соціального забезпечення»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
29.06.2017ДЕМ’ЯНЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Організаційно-правові основи діяльності місцевих загальних судів в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.06.2017ЗОЛОТАРЬОВА ДАР’Я МИХАЙЛІВНА кандидат юридичних наук«Правові засади використання земель для проведення розвідувальних робіт»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.06.2017КОЛЕСНІКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Модернізація правового забезпечення регуляторної політики держави в сфері господарювання»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.06.2017СТОВБА ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧдоктор юридичних наук«Темпоральна онтологія права»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
22.06.2017ДАНИЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Правовий режим грошей як об’єктів цивільних прав»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.06.2017СПЄСІВЦЕВ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухомість в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.06.2017ЗУБЕНКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Цивільний оборот рухомих речей, на які законодавством України поширено правовий режим нерухомості»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.06.2017БУРДІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ доктор юридичних наук«Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII – ХХ ст.): історико-правовий та інституційний виміри»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
20.06.2017КАЧМАР БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Механізм забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (кримінальний процесуальний аспект)»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.06.2017ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ доктор юридичних наук«Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
19.06.2017КУЛИК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА кандидат юридичних наук«Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
19.06.2017ОМАРОВ АМІЛ АЗАД ОГЛИ кандидат юридичних наук «Інститут підслідності в кримінальному провадженні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.05.2017РУБАН ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук «Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю або життю фізичної особи на виробництві за цивільним законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.05.2017СТАВИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧкандидат юридичних наук «Договір про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном за цивільним законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.05.2017МЯГКИХ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Ідея прав жінки в політико-правовій думці України кінця ХІХ – початку ХХ століття»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.05.2017КРУТЬКО АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА кандидат юридичних наук «Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.05.2017ХАРКІВСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук «Систематизація правових засобів забезпечення свободи комерційного господарювання» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.05.2017ЧЕРЕПОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.05.2017КОТЕНЬОВ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧкандидат юридичних наук «Принципи права природокористування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.05.2017ЛЮБЧИЧ АННА МИКОЛАЇВНПА кандидат юридичних наук «Процедурні норми в аграрному праві»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.05.2017СИДЄЛЬНІКОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧкандидат юридичних наук«Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.05.2017ПАРОВИШНИК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав інвалідів»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.05.2017ЦЕРКОВНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧкандидат юридичних наук«Правове регулювання резидентства платників податків»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.05.2017БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Суб’єктивні права платників податків: зміст і класифікація»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.04.2017ДУМА ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧкандидат юридичних наук «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.04.2017ОСАДЬКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Ділова репутація, честь та гідність працівника як об’єкти захисту в трудовому праві»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.03.2017ПАВЛОВA ОЛЬГA ВОЛОДИМИРІВНAкандидат юридичних наук«Правові засади формування екологічної держави за участю громадськості»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.03.2017БОРОВИЦЬКА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання ведення державного водного кадастру України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.03.2017ШТЕФАН ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНАкандидат юридичних наук«Правовий статус міських населених пунктів України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.03.2017БРУСЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Конституційно-правовий статус Парламенту Великобританії»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.03.2017КОРЧАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Цивільно-правові наслідки оголошення фізичної особи померлою за законодавством України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.03.2017ГОЦАНЮК ОЛЕСЬ ІВАНОВИЧкандидат юридичних наук«Оборотоздатність майнових прав на об'єкти промислової власності в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.03.2017КАЗАК РІНАТА АЛІМІВНАкандидат юридичних наук«Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині ХХ ст.: історико-правове дослідження» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.03.2017ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧдоктор юридичних наук«Право як феномен культури»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
28.02.2017КОНДРАЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАкандидат юридичних наук«Місцеве самоврядування в Україні: конституційна модель системно-структурної організації» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
28.02.2017СМОЛЯР ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Державний та громадський контроль у сфері місцевого самоврядування» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.02.2017ГЕМБАРА ОЛЕНА ЮРІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання ціноутворення в господарській діяльності» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.02.2017МІКУЛІН ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧкандидат юридичних наук«Правове регулювання довгострокового тимчасового користування лісами» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.01.2017БУРЦЕВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Правові засади вирішення спорів щодо меж земельних ділянок» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.01.2017САВЕЛЬЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАкандидат юридичних наук«Предмет аграрного права України в умовах сталого розвитку» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.01.2017БОРИСОВ ІГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧкандидат юридичних наук«Організаційно-правові форми фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.01.2017ГОЛІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Господарсько-правова інституціалізація договорів про надання послуг» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.12.2016ТУЛІНА ЕЛЬБІС ЄВГЕНІВНА кандидат юридичних наук«Правове забезпечення використання рослинного світу» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.12.2016ДЕНИСОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ кандидат юридичних наук«Господарсько-правове забезпечення технологічної безпеки держави» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
19.12.2016ТАРАН ДМИТРО ПАВЛОВИЧ кандидат юридичних наук«Форми захисту конституції на сучасному етапі: порівняльно-правовий аспект» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
19.12.2016ФОКІНА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Права і свободи людини як об’єкт конституційно-правового регулювання» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.12.2016ФЕЛЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Договірна матеріальна відповідальність у трудовому праві» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.12.2016АСІРЯН СЮЗАННА РАФІКІВНА кандидат юридичних наук«Рада ООН з прав людини (інституційно-організаційний аспект)» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.12.2016БЕНЕДИК ЯНА СТЕПАНІВНАкандидат юридичних наук«Організаційно-правовий механізм міжнародного співробітництва у сфері використання відновлюваних джерел енергії» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.12.2016ЛЯШЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАкандидат юридичних наук«Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.12.2016ГРИГОРЕНКО ДМИТРО АРТУРОВИЧ кандидат юридичних наук«Законодавче регулювання торгівлі в Україні за часів НЕП (1921-1929 рр.)» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.12.2016ОМАРОВА АЙСЕЛ АЗАД кизи кандидат юридичних наук«Правовий статус Української РСР за часів перебудови (1985 – 1991 рр.)» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.12.2016ТУРЧІНА МАРІЯ ОЛЕГІВНА кандидат юридичних наук«Медичне законодавство в Україні в Радянський період» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
02.12.2016БІЛЕНСЬКА ДАРИНА ОЛЕГІВНАкандидат юридичних наук«Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
02.12.2016ШЕВЧУКА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ доктор юридичних наук«Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
01.12.2016ПАНОВА АЛІСА ВІТАЛІЇВНАкандидат юридичних наук«Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
01.12.2016КУП’ЯНСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ кандидат юридичних наук«Розслідування серійних сексуально-садистських убивств (організаційно-тактичні засади)» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.11.2016КАЗАК КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Господарсько-правове забезпечення видавничої діяльності в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.11.2016ДРОВАЛЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА кандидат юридичних наук«Правовий режим земель водного фонду України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.11.2016ПОЛЯК ОЛЕНА ІВАНІВНА кандидат юридичних наук«Господарсько-правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах СОТ» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.11.2016ФОМІНА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА кандидат юридичних наук«Голосування як стадія виборчого процесу в зарубіжних країнах: конституційно-правовий аспект» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
28.10.2016НАЗАРОВА ЯНА БОРИСІВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового вивезення»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
28.10.2016ВАСИЛЬЄВА АЛЬОНА ГЕННАДІЇВНАкандидат юридичних наук«Правова природа обов’язків платника податків»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.10.2016ПІДГОРНИЙ БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.10.2016ТЛЕПОВА МАРИНА ІГОРІВНА кандидат юридичних наук«Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.06.2016ЛОГАЧОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА кандидат юридичних наук«Конституційно-правові засади громадського контролю при проведенні виборів та референдумів в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.06.2016КОПИЦІ ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА кандидат юридичних наук«Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.06.2016ПЛАВШУДА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук«Господарсько-правове регулювання металургійного виробництва в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.06.2016СТАДНИК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА кандидат юридичних наук«Господарсько-правова політика в сферi законодавства про економічну концентрацiю»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.06.2016КОВАЧ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ кандидат юридичних наук«Правове регулювання виникнення земельних прав»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.06.2016ГИРЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА доктор юридичних наук«Правова охорона рослинного світу України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
14.06.2016ДУЖЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА кандидат юридичних наук«Провадження у справах про порушення митних правил»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.06.2016ТОКАРЄВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА кандидат юридичних наук«Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.06.2016ХАНЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ кандидат юридичних наук«Теоретичні основи планування та програмування слідчих (розшукових) дій»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.06.2016ТІТКО ІВАН АНДРІЙОВИЧАдоктор юридичних наук«Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
10.06.2016КАДАЦЬКА АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА кандидат юридичних наук«Міжнародно-правовий статус Європейського банку реконструкції та розвитку»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.06.2016ШВАРЦЕВА МАРІЯ ІГОРІВНА кандидат юридичних наук«Парламентська (Консультативна) Асамблея Ради Європи»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.06.2016КАЛМИКОВ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ кандидат юридичних наук«Комісар з прав людини: місце та функції в системі органів Ради Європи»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.06.2016ЩОКІН ЮРІЙ ВАДИМОВИЧ доктор юридичних наук«Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
08.06.2016ТИМОШЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Причинно-наслідковий зв'язок у трудовому праві»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
08.06.2016ВІЛЬЧИК ТЕТЯНА БОРИСІВНА доктор юридичних наук«Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
07.06.2016ЛУКАШЕВА ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА кандидат юридичних наук«Конституційно-правові засади публічної фінансової діяльності в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
07.06.2016ЄГОРОВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА кандидат юридичних наук«Охорона лісів за законодавством України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
07.06.2016МЕНІВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ кандидат юридичних наук«Правове забезпечення використання ГМО при вирощуванні сільськогосподарської продукції рослинного походження в Україні та ЄС» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
06.06.2016ЛІСОВА ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Торговці цінними паперами як суб’єкти господарських правовідносин»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
06.06.2016АДАМЮК ДЕНИС ІВАНОВИЧкандидат юридичних наук«Інноваційний продукт як об’єкт правового регулювання за законодавством України та ЄС»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
03.06.2016ПОГРЕБНЯК ВОЛОДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ кандидат юридичних наук«Цивільно-правове регулювання відносин споживчого кредитування в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
03.06.2016ЖОРНОКУЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ доктор юридичних наук«Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
02.06.2016КОНЮХОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Договір соціального найму (оренди) житла за законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
02.06.2016ГРИЦЕНКО ГАЛИНА ГРИГОРІВНА кандидат юридичних наук«Множинність осіб у цивільно-правовому зобов'язанні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
01.06.2016КУЛАБУХОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук«Інститут громадянства Європейського Союзу (загальнотеоретичне дослідження)» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
01.06.2016ЛУК’ЯНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧдоктор юридичних наук«Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
24.05.2016НОЧОВКІНА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА кандидат юридичних наук«Договір позички за Цивільним кодексом України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.05.2016МАКАРЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА кандидат юридичних наук«Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з наданням дієздатній особі допомоги у здійсненні її прав і виконанні обов’язків»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.05.2016ПРОКОПЧУК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА кандидат юридичних наук«Історико-правові засади становлення й розвитку українсько-польського торговельно-економічного співробітництва»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.05.2016ПАЛЕШНИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ кандидат юридичних наук«Тлумачення в судовій практиці: поняття, особливості, види»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.05.2016ЦИБУЛЯК-КУСТЕВИЧ АННА СТЕПАНІВНАкандидат юридичних наук«Мирова юстиція» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.05.2016ОВЧАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА доктор юридичних наук«Юридична відповідальність суддів: питання теорії і практики»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
16.05.2016ДАНЬШИНА КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА кандидат юридичних наук«Правове регулювання трудових відносин у фермерських господарствах України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.05.2016ЛАКІЗА ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ кандидат юридичних наук«Атестація робочих місць за умовами праці» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.05.2016КОЗАЧЕНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА кандидат юридичних наук«Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.05.2016ЛАТИШ КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук«Криміналістична характеристика та організаційно-тактичні основи розслідування вандалізму»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.05.2016СПАСЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Методика розслідування порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.05.2016СОКУРЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ доктор юридичних наук«Публічне адміністрування сферою оборони в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
26.04.2016ЧЛЕВИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук«Свобода як категорія конституційного права»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.04.2016РОМАНЮК ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Конституційно-правові засади інституту представницького мандату в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.04.2016МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНа кандидат юридичних наук«Правові засади відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.04.2016ЧАБАНЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ доктор юридичних наук«Система аграрного права України: методологічні засади становлення та розвитку»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
14.04.2016КЛОК ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА кандидат юридичних наук«Протидія корупційним правопорушенням засобами адміністративного права» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.04.2016ГУБЕРСЬКА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА доктор юридичних наук«Адміністративні процедури у сфері вищої освіти» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
13.04.2016ТЮТЮННИК В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ кандидат юридичних наук«Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення законного та обґрунтованого вироку суду»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
13.04.2016МОТОРИГІНА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА кандидат юридичних наук«Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.04.2016ХАМУЛА ПАВЛО ІВАНОВИЧ кандидат юридичних наук«Правоохоронні органи в системі органів державної влади»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.04.2016РАДЧЕНКО АЛІНА ЮРІЇВНА кандидат юридичних наук«Правовий статус релігійних об’єднань як інституту громадянського суспільства»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.03.2016МЯКОТА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА кандидат юридичних наук«Міжнародно-правовий статус державних кордонів України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.03.2016ІВАНОЧКО ІРИНА БОГДАНІВНА кандидат юридичних наук«Міжнародно-правові стандарти статусу суддів»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.03.2016СОЛОВЙОВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧкандидат юридичних наук«Проблеми підвищення ефективності діяльності адміністративних судів»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.03.2016ГАВРЮШЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук«Організаційно-правові засади забезпечення транспарентності прокурорської діяльності»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.03.2016ОСАДЬКО АЛІСА СЕРГІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання лізингових відносин за участю сільськогосподарських товаровиробників»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.03.2016ШИМКО АРТЕМ РОМАНОВИЧкандидат юридичних наук«Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.03.2016НАКОНЕЧНИЙ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ кандидат юридичних наук«Примусове відчуження земельних ділянок за законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.03.2016ПОЛІТАНСЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ кандидат юридичних наук«Право на інформацію як фундаментальне право людини»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.03.2016МУКОМЕЛА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук«Правові засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.03.2016МУЗИКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНАкандидат юридичних наук«Альтернативне зобов’язання за цивільним законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.03.2016КАЛАМАЙКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Електронні засоби доказування в цивільному процесі»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.02.2016ВАСИЛЬЄВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої злочином»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.02.2016ГУЗЕ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному судочинстві України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.02.2016СМИЧОК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ кандидат юридичних наук«Юридичні презумпції в податково-правовому регулюванні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.02.2016ДАМІРЧИЄВ МУШФІК ІСКЄНДЕР ОГЛИ доктор юридичних наук«Правове регулювання публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
22.02.2016СОЛОДКОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Теоретичні основи та практика здійснення провадження в суді присяжних в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.02.2016КОНСТАНТИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ доктор юридичних наук«Захист прав фізичних та юридичних осіб в адміністративному судочинстві: проблеми теорії і практики»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
29.01.2016ГЛАДКА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНАкандидат юридичних наук«Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
29.01.2016ПЕЛИПЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА кандидат юридичних наук«Застава корпоративних прав»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
28.01.2016ЧУЙКО ЛІЛІЯ АНДРІЇВНАкандидат юридичних наук«Земельна ділянка у цілісному майновому комплексі суб’єкта господарювання» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
28.01.2016СИДОРЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Правові наслідки самовільного зайняття земельних ділянок»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.12.2015ЗАЇЧЕНКО ЛІЛІЯ ІСХАКІВНА кандидат юридичних наук«Спортивний клуб в системі господарсько-правових відносин»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.12.2015КОСТЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ кандидат юридичних наук«Економіко-правове забезпечення використання та охорони земель»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.12.2015КРАВЕЦЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Екологізація аграрного виробництва як принцип аграрного права»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.12.2015КРИВКО МАРІЯ ЄВГЕНІВНА кандидат юридичних наук«Правове регулювання відносин з вирощування та реалізації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
18.12.2015ЧИРИК ОЛЕНА ЮРІЇВНА кандидат юридичних наук«Адміністративно-правові засади набуття громадянства України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
18.12.2015ЧУПРИНА ОЛЕКСІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ кандидат юридичних наук«Правове регулювання митних режимів переробки»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.12.2015ГОНЧАРЕНКО ГАННА АНАТОЛІЇВНА кандидат юридичних наук«Організаційно-правові засади управління лісовим фондом України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.12.2015ЗУЄВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧкандидат юридичних наук«Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.12.2015КРЕТОВА ІРИНА ЮРІЇВНА кандидат юридичних наук«Тлумачення права: доктрини, розвинуті Європейським судом з прав людини» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.12.2015ТІТОМИР ОКСАНА СЕРГІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове виховання на сучасному етапі державотворення в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.12.2015ЛЕЩЕНКО ЛЮБОВ ВАСИЛІВНАкандидат юридичних наук«Склад спадщини за цивільним законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
14.12.2015МІНДАРЬОВА МАРИНА ЮРІЇВНАкандидат юридичних наук«Облігації як об'єкт цивільного обороту» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.11.2015БІЛЯЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Спортивні організації як суб’єкти цивільного права»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
17.11.2015УРАЗОВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Категорія відмови в цивільному праві України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.11.2015БУРЛАКА ІРИНА ВАСИЛІВНА кандидат юридичних наук«Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої без вини» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.11.2015БОНДАР НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА кандидат юридичних наук«Превентивний захист цивільних прав» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.11.2015ІВАНОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Податкова злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
10.11.2015РЕЗНІКОВА ОЛЕНА ІГОРІВНАкандидат юридичних наук«Віктимологічне пізнання особи у криміналістиці» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.11.2015РОМАНОВА ГАННА СЕРГІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання обліку об’єкту оподаткування» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.11.2015ЩЕРБАКОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА кандидат юридичних наук«Предмет доказування в податкових спорах» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.10.2015БАРОНІН ДЕНИС БОРИСОВИЧкандидат юридичних наук«Правовий статус суду в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.10.2015ГЛУЩЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА доктор юридичних наук«Вищі спеціалізовані суди в системі судової влади України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
29.10.2015ПОТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ кандидат юридичних наук«Самостійність судової влади» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
29.10.2015СУКАЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ кандидат юридичних наук«Особливості підтримання державного обвинувачення у справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.10.2015САЩЕНКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Правове забезпечення інвестицій у соціальний розвиток села в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.10.2015КОЛОМІЄЦЬ ЯНА ЛЕОНІДІВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.10.2015БРОВДІЙ АЛЛА МИХАЙЛІВНАкандидат юридичних наук«Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектора економіки України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.10.2015САВЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Процедурні правовідносини у лісовому законодавстві України» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.10.2015КАЛІНІЧЕНКО АЛЬОНА ІОЗІВНАкандидат юридичних наук«Систематизація митного законодавства: сутність та форми» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.10.2015РУСАНОВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНАкандидат юридичних наук«Оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.10.2015РЕЗНІКОВА ГАННА ІГОРІВНАкандидат юридичних наук«Криміналістична характеристика злочинів щодо розголошення професійних таємниць» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.10.2015ГЛИНСЬКА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНАдоктор юридичних наук«Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень» Дисертація
Автореферат
Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3