Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Дата захисту дисертаціїПІБ дисертантаЗдобуття наукового ступеняТема дисертаціїPDF файли
28.02.2018ГИЛЯКА ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧкандидат юридичних наукЮридичний документ: поняття, особливості, видиДисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.02.2018ДУДЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наукЦивільно-правова охорона прав на культурні цінності та їх оборотоздатністьДисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
27.02.2018ПОПОВ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧкандидат юридичних наукПравовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та прямому змішаному сполученніДисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
02.02.2018КЛЄРІНІ ГАРРІ ВАЛЕРІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Правове регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
02.02.2018РУДЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧкандидат юридичних наук«Господарське право; господарсько-процесуальне право»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
01.02.2018ПАНФІЛОВА ДАР’Я АНДРІЇВНАкандидат юридичних наук«Екологічне законодавство в контексті міжнародно-правових зобов’язань України: проблеми реформування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
01.02.2018ЧИРКІН АНТОН СЕРГІЙОВИЧАкандидат юридичних наук«Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Польщі, Угорщині, Чехії» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.12.2017ОБОЛЄНСЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання виробництва біопалива сільськогосподарськими товаровиробниками в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
12.12.2017НОВАК АННА ОЛЕКСАНДРІВНАкандидат юридичних наук«Конституційно-правове регулювання здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.12.2017КІМ ГАННА АРКАДІЇВНАкандидат юридичних наук«Правовий режим об’єктів рослинного світу, занесених до Земельної книги України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
11.12.2017НАУМОВА КСЕНІЯ ІГОРІВНАкандидат юридичних наук«Правові акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування в системі джерел муніципального права в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
08.12.2017СТОЯН ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАкандидат юридичних наук«Правове регулювання податку на прибуток підприємств в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
08.12.2017ТУРКОВА ОКСАНА КОСТЯНТИНІВНАкандидат юридичних наук«Правова природа процедур надання адміністративних послуг в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
07.12.2017ПЛОТНІКОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНАкандидат юридичних наук«Правові засади розмежування надходжень від податків та зборів між бюджетами»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
07.12.2017АНАНЬЄВА ЄВГЕНІЯ АНДРІЇВНА кандидат юридичних наук«Правові підстави та наслідки класифікації податків та зборів в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.11.2017БУЛГАКОВ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Правове регулювання раціонального використання і охорони земель в Україні в ХХ ст.»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
09.11.2017РЕБРИШ БОГДАН ЮРІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Правове регулювання зобов’язань, що виникають внаслідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
08.11.2017ГОЦУЛЯК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНАкандидат юридичних наук«Санітарно-епідеміологічне законодавство в Україні у ХХ ст.»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
08.11.2017 КРЕСІН ОЛЕКСІЙ ВЕНІАМІНОВИЧдоктор юридичних наук«Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
06.11.2017КАЗАКЕВИЧ ПОЛІНА ВІТАЛІЇВНА кандидат юридичних наук«Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України та Ради Європи»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
06.11.2017БОЖКО ДАР’ІЯ ВАЛЕРІЇВНА кандидат юридичних наук «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.10.2017СТРЕЛЬНИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНАкандидат юридичних наук «Правові питання здійснення екологічного контролю та нагляду у сфері охорони надр»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
31.10.2017ШИНКАРЬОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ кандидат юридичних наук «Екологічні обов’язки громадян: механізм правового регулювання»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.10.2017СЕМЕНОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
30.10.2017МОХОНЧУК БОГДАН СЕРГІЙОВИЧкандидат юридичних наук «Виборча система України як конституційно-правовий інститут»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.10.2017ПЕТРОВА АННА СЕРГІЇВНАкандидат юридичних наук«Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.10.2017ПАРИШКУРА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНАкандидат юридичних наук«Юридична відповідальність суддів в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.10.2017КАМИШАНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧкандидата юридичних наук«Міжнародно-правове регулювання використання компенсації як форми відшкодування шкоди держав і міжнародних міжурядових організацій за міжнародно-протиправні діяння»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
24.10.2017ДОНЕЦЬ АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНАкандидата юридичних наук«Міжнародна правосуб’єктність суб’єктів федерації в Європейському Союзі (на прикладі ФРН)»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.10.2017ЄМЕЦЬ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидата юридичних наук «Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
25.10.2017ВИШНЕВСЬКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧкандидата юридичних наук«Надання згоди на обов’язковість міжнародного договору»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
19.10.2017СІМАКОВА-ЄФРЕМЯН ЕЛЛА БОРИСІВНАдоктор юридичних наук«Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
19.10.2017ШИНГАРЬОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридичних наук«Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового розслідування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.10.2017КЛЕПКА ДАР’Я ІГОРІВНАкандидат юридичних наук «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.10.2017ПОЛЮХОВИЧ ОЛЕГ ІВАНОВИЧкандидата юридичних наук«Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
29.06.2017КОРНЄВА ПОЛІНА МИХАЙЛІВНАкандидат юридичних наук«Принцип справедливості у праві соціального забезпечення»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
29.06.2017ДЕМ’ЯНЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Організаційно-правові основи діяльності місцевих загальних судів в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.06.2017ЗОЛОТАРЬОВА ДАР’Я МИХАЙЛІВНА кандидат юридичних наук«Правові засади використання земель для проведення розвідувальних робіт»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
26.06.2017КОЛЕСНІКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Модернізація правового забезпечення регуляторної політики держави в сфері господарювання»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.06.2017СТОВБА ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧдоктор юридичних наук«Темпоральна онтологія права»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
22.06.2017ДАНИЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат юридичних наук«Правовий режим грошей як об’єктів цивільних прав»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.06.2017СПЄСІВЦЕВ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧкандидат юридичних наук«Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухомість в Україні»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.06.2017ЗУБЕНКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Цивільний оборот рухомих речей, на які законодавством України поширено правовий режим нерухомості»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
21.06.2017БУРДІН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ доктор юридичних наук«Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII – ХХ ст.): історико-правовий та інституційний виміри»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
20.06.2017КАЧМАР БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ кандидат юридичних наук«Механізм забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (кримінальний процесуальний аспект)»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
20.06.2017ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ доктор юридичних наук«Теоретичні та правові основи диференціації кримінального процесу України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
19.06.2017КУЛИК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА кандидат юридичних наук«Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
19.06.2017ОМАРОВ АМІЛ АЗАД ОГЛИ кандидат юридичних наук «Інститут підслідності в кримінальному провадженні» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.05.2017РУБАН ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук «Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю або життю фізичної особи на виробництві за цивільним законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
23.05.2017СТАВИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧкандидат юридичних наук «Договір про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном за цивільним законодавством України»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.05.2017МЯГКИХ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат юридичних наук«Ідея прав жінки в політико-правовій думці України кінця ХІХ – початку ХХ століття»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
22.05.2017КРУТЬКО АНАСТАСІЯ ЛЕОНІДІВНА кандидат юридичних наук «Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.05.2017ХАРКІВСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат юридичних наук «Систематизація правових засобів забезпечення свободи комерційного господарювання» Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
16.05.2017ЧЕРЕПОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧкандидат юридичних наук«Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2
15.05.2017КОТЕНЬОВ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧкандидат юридичних наук «Принципи права природокористування»Дисертація
Автореферат Відгук 1 Відгук 2