Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.012

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.012 створена для проведення разового захисту дисертації Полях Наталії Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

тел. 704-93-61  

Інформація про прийняття до захисту дисертації

06.01.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Полях Н.А. на тему: «Застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві України». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 16 лютого 2021 року о 11:00 годині у залі № 5 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту