Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.010

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.010 створена для проведення разового захисту дисертації Колосова Іллі Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

тел. 704-93-61  

Інформація про прийняття до захисту дисертації

19.01.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Колосова І.В. на тему: «Процедурні та процесуальні норми як інструмент запобігання та вирішення трудових спорів». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 10 березня 2021 року о 10:00 годині у залі № 5
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту