Напрями наукової діяльності

 1. Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії.
 2. Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України.
 3. Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні.
 4. Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні.
 5. Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності.
 6. Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості.
 7. Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття.
 8. Проблеми ефективності правового регулювання цивільних відносин в Україні.
 9. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки.
 10. Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку.
 11. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту.
 12. Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування.
 13. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні.
 14. Судова влада: проблеми організації та діяльності.
 15. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції.
 16. Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права.
 17. Проблеми вдосконалення правового регулювання користування природними ресурсами та комплексами в Україні.
 18. Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-правовий аналіз.
 19. Правова політика у сфері територіальної організації влади та публічного управління в Україні у контексті європейської інтеграції.
 20. Конституційне і міжнародноправове забезпечення поглиблення військовополітичного співробітництва України і Європейського Союзу.
 21. Системне вирішення проблем судової практики при застосуванні норм цивільного права.