Науково-дослідний інститут правознавства

З метою підтвердження статусу дослідницького університету в структурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудорого рішенням Кабінету Міністрів України створено Науково-дослідний інститут Правознавства (далі – НДІ Правознавства). За статусом Інститут є невідокремленим структурним підрозділом Університету та спеціалізується на проведенні поглиблених наукових досліджень в окремих сферах юриспруденції, що фінансуються за рахунок Державного Бюджету України. НДІ Правознавства здійснює свою діяльність також і на госпрозрахункових засадах, на замовлення окремих державних або недержавних інституцій для вирішення найбільш складних питань сфери правозастосування. Зокрема, одним з напрямків роботи НДІ Правознавства є проведення науково-правових експертиз з окремих питань практики правозастосування та реалізації різного роду інвестиційних, фінансових, девелоперських та інших програм. НДІ Правознавства забезпечує правове та економікою-правове супроводження різноманітних (як вітчизняних, так і міжнародних) проектів у сфері підприємництва, здійснює розробку нових законопроектів, а також змін до чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів з метою їх подальшого змістовного вдосконалення.
Науково-правові експертизи НДІ Правознавства здійснює на договірних госпрозрахункових засадах у відповідності з нормативними приписами Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР.
Як невідокремлений структурний підрозділ Університету, НДІ Правознавства має можливість при проведенні спеціалізованих наукових досліджень, науково-правових експертиз та інших видів діяльності використовувати весь науковий потенціал Університету. У зв’язку з цим, для проведення науково-правових експертиз та підготовки наукових висновків з найбільш складних та суперечливих проблем юриспруденції залучаються провідні фахівці всіх кафедр Університету, що мають наукові ступені як кандидата, так і доктора юридичних наук, які спеціалізуються на дослідженні теоретичних аспектів відповідної проблематики та практики правозастосування у певній сфері. Проведення експертиз базується на глибокому аналізі положень чинного законодавства України, актів міжнародного законодавства, директив Евросоюзу та внутрішнього законодавства окремих країн-членів Евросоюзу, а також практики правозастосування та судової практики в конкретній сфері правовідносин (у разі необхідності). У ході проведення науково-правових експертиз штатними та додатково залученими науковими співробітниками використовуються сучасні методи наукового пізнання, дані соціологічних досліджень, здійснюється економіко-правове прогнозування відповідності вимогам чинного законодавства України та економічної ефективності підприємницьких проектів.