Тематика наукових досліджень Університету 2021–2026 рр.

 1. Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111U000970 (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн).
 2. Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111U000969 (кафедри теорії і філософії права).
 3. Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні, № 0111U000966 (кафедри: конституційного права України, державного будівництва, адміністративного права, адміністративного права та адміністративної діяльності).
 4. Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні, № 0111U000965 (кафедра фінансового права).
 5. Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності, № 0111U000964 (кафедра соціології та політології).
 6. Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості, №0111U000968 (кафедра філософії).
 7. Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття, № 0111U000967 (кафедра культурології).
 8. Проблеми ефективності правового регулювання цивільних відносин в Україні, № 0111U000963 (кафедри цивільного права № 1, цивільного права № 2).
 9. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки, № 0111U000962 (кафедри господарського права, аграрного та земельного права).
 10. Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку, №0111U000961 (кафедра економічної теорії).
 11. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту, № 0111U000960 (кафедра трудового права).
 12. Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування, № 0111U000959 (кафедри кримінального права № 1, кримінального права № 2).
 13. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні, № 0111U000958 (кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права).
 14. Судова влада: проблеми організації та діяльності, № 0111U000957 (кафедри цивільного процесу, кримінального процесу, організації судових та правоохоронних органів, кримінальної юстиції).
 15. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції, № 0111U000956 (кафедра криміналістики).
 16. Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права, № 0111U000954 (кафедра міжнародного права, права Європейського Союзу, кафедра міжнародного приватного права та порівняльного правознавства).
 17. Проблеми вдосконалення правового регулювання користування природними ресурсами та комплексами в Україні № 0116U006161(кафедра екологічного права).