Тематика наукових досліджень Університету 2021–2025 рр.

 1. Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970 (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн).
 2. Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111u000969 (кафедри: теорії права; прав людини та юридичної методології).
 3. Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні, № 0111u000966 (кафедри: конституційного права України, державного будівництва, адміністративного права, адміністративного права та адміністративної діяльності).
 4. Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні, № 0111u000965 (кафедри: фінансового права, податкового права).
 5. Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості, №0111u000968 (кафедра філософії).
 6. Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття, № 0111u000967 (кафедра культурології).
 7. Проблеми ефективності правового регулювання цивільних відносин в Україні, № 0111u000963 (кафедри: цивільного права; цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій).
 8. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки, № 0111u000962 (кафедри: господарського права; земельного та аграрного права).
 9. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту, № 0111u000960 (кафедра трудового права).
 10. Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування, № 0111u000959 (кафедри: кримінального права, кримінально-правової політики).
 11. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні, № 0111и000958 (кафедра кримінально-правової політики).
 12. Судова влада: проблеми організації та діяльності, № 0111u000957 (кафедри: кримінального процесу; цивільної юстиції та адвокатури; цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права).
 13. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції, № 0111u000956 (кафедра криміналістики).
 14. Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права, № 0111u000954 (кафедри: міжнародного права; права Європейського Союзу; цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права).
 15. Проблеми вдосконалення правового регулювання користування природними ресурсами та комплексами в Україні, № 0116u006161 (кафедра екологічного права).