Проблеми законності

Відповідальний редактор – Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Заступник відповідального редактора – Лученко Дмитро Валентинович – доктор юридичних наук, професор.

Відповідальний секретар – Шинкарьов Олег Олександрович кандидат юридичних наук.

Збірник засновано у 1976 р. Періодичність – 4 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами. ISSN 2224-9281 (Рrint), ISSN 2414-990Х (Оnline).

Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21387-11187 ПР від 17.06.2015 р.

Внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України – наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р.

Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.

Збірник уміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю та ін.