Студентське наукове товариство

Удянський Владислав Владиславович

Голова Студентського наукового товариства, аспірант кафедри цивільного права
v.v.udyanskyy@nlu.edu.ua
Детальніше

Студентське наукове товариство (далі СНТ) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі Університет) створено з метою забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. СНТ є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Основною метою діяльності СНТ є забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

СНТ діє на принципах:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності СНТ.

Для досягнення поставленої мети СНТ виконує наступні функції:

 • приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляє інтереси студентів (курсантів, слухачів) перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • взаємодіє з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України та іншими національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • інші функції, передбачені законодавством.

 

Якщо вам до вподоби інтелектуальна праця, чекаємо вас у наукових гуртках та Студентському науковому товаристві Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Прийом до складу здійснюється на підставі письмової заяви.