Вісник асоціації кримінального права України

Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Видавець – громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Головний редактор – Головкін Б. М., д-р юрид. наук, проф.

Заступник головного редактора – Борисов В. І., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України.

Рік заснування – 2013. 

Періодичність – 2 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами.

ISSN 2311-9640 (Оnline).

Галузь науки –  правознавство.

Тематика збірника – кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право.