Теорія і практика правознавства

Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Відповідальний редактор – Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Заступник відповідального редактора – Яроцький Віталій Леонідович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Відповідальний секретар – Станіслав Погребняк, доктор юридичних наук, професор

Електронне видання засновано у 2011 р. Періодичність – 2 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами. ISSN 2225-6555 (Online).

Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – _______________________________.

Електронне видання внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України – наказ Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019 р.

Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.

Електронне видання вміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю та ін.