“Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Голова редакційної колегії: Данильян Олег Геннадійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.

Відповідальний секретар: Коваленко Інна Ігорівна,  кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна.

Збірник засновано у 2009 р. Періодичність – 4 випуски на рік. Видається українською та англійською  мовами. ISSN (Print): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704.

Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23523-13363 ПР від 24.05.2018 р.

033 – «філософські»; 052 – «політичні»; 054 – «соціологічні».

Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.