16 травня було організовано і проведено Міжнародний науково-практичний конгрес «Гуманітарні стандарти правових систем у сучасному світі: виклики, рішення, тенденції».

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого став співорганізатором міжнародного конгресу.

16 травня було організовано і проведено Міжнародний науково-практичний конгрес «Гуманітарні стандарти правових систем у сучасному світі: виклики, рішення, тенденції». Вже третій рік поспіль у травні відбувається зустріч представників вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти, наукових установ з метою презентації результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі права, пошуку нових форм співпраці. Не став винятком і 2024 рік. Співорганізаторами цьогорічного заходу, разом із Університетом, виступили: Міністерство освіти і науки України, вітчизняні заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за напрямком 08 Право, а також представники яких проводять наукові фахові дослідження, серед яких: Національна академія правових наук України, Запорізький національний університет, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ужгородський національний університет, Національний авіаційний університет, Одеський державний університет внутрішніх справ, Донецький державний університет внутрішніх справ, Університет митної справи та фінансів. Зацікавленість заходом проявили й науковці-практики низки зарубіжних університетів та наукових установ. У заході взяли участь представники Даремського університету (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Щецинського університету (Республіка Польща), Державного університету Молдови (Республіка Молдова), Латвійського університету (Латвійська Республіка), Сучавського університету «Штефан чел Маре» (Румунія), Русинського університету «Ангел Кинчев» (Республіка Болгарія), Ризького університету імені Страдіня (Латвійська Республіка), Університету Барселони (Королівство Іспанія) тощо. Майже двісті учасників з 23 з різних закладів вищої освіти, наукових установ впродовж дня долучилися до обговорення актуальних проблем публічного та приватного права, викликів часу, які обумовлюють формування нових стандартів правових систем сучасності, й новаційної ролі права у регулюванні суспільних відносин. За підсумками заходу підготовлено резолюцію, сформульовано пропозиції, які направлені для подальшого опрацювання відділенням Національної академії правових наук України, а також профільним комітетам Верховної ради України