8 грудня відбулась Науково-практична онлайн конференція «ЕКОЛОГО-ПРАВОВА БЕЗПЕКА СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Фахівці у галузі екологічного, земельного й аграрного права обговорили питання еколого-правової безпеки суверенної держави в умовах воєнного стану

8 грудня кафедрою екологічного права та кафедрою права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було проведено науково-практичну онлайн конференцію «Еколого-правова безпека суверенної держави в умовах воєнного стану».

У роботі конференції взяло участь понад 70 науковців з різних закладів вищої освіти: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету «Одеська юридична академія», Волинського національного університету імені Лесі Українки, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Академії адвокатури України, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України та ін., а також судді Верховного Суду.

Модераторами заходу стали докторка юридичних наук, професорка, доцентка кафедри екологічного права Ганна Анісімова, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного права Євгеній Суєтнов та кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри екологічного права Ольга Донець. Організаційну і технічну підтримку конференції забезпечував кандидат юридичних наук, начальник відділу наукової та інформаційно-аналітичної підтримки фахових видань Олег Шинкарьов.

Із вітальним словом виступив доктор юридичних наук, професор, ректор Університету Анатолій Гетьман, який наголосив, що з початком повномасштабного російського вторгнення Україна та весь світ зіткнулися з викликами у сфері екологічної безпеки, яких не знали раніше та на які необхідно оперативно реагувати шляхом забезпечення якісного правового регулювання. Відкритими залишаються питання формування державної еколого-правової політики в умовах російської військової агресії, кліматичної безпеки, адаптації екологічного законодавства до умов воєнного стану, відшкодування шкоди та притягнення до відповідальності за екологічні правопорушення, повоєнного відновлення України тощо. Усі ці питання потребують ґрунтовного аналізу та експертної оцінки з боку науковців і практичних працівників.

Анатолій Гетьман подякував усім колегам, які відгукнулися на пропозицію взяти участь в обговоренні окреслених питань, та побажав учасникам конференції плідної і творчої праці.

Зі своїми науковими доповідями виступили провідні науковці у галузі екологічного, земельного й аграрного прав, серед яких: доктор юридичних наук, професор Володимир Андрейцев (Національно та міжнародно-правові аспекти забезпечення екологічної безпеки України в умовах глобальних ризиків та загроз); докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри екологічного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галина Балюк (Людина – альфа і омега в екологічному праві); кандидат юридичних наук, доцент, суддя Верховного Суду Сергій Бурлаков (Роль громадськості у захисті екологічних прав в умовах війни); доктор юридичних наук, професор Василь Костицький (До питання про відповідальність за екоцид як злочинне посягання на конституційне право людини на безпечне довкілля); доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Носік (Правове забезпечення екологічної безпеки у транскордонному співробітництві в умовах воєнного стану); кандидат географічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України В’ячеслав Олещенко (Збереження природного різноманіття та визначення екологічної шкоди у воєнних умовах); доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко (Вирішення питань кримінально-правової охорони довкілля у проекті нового КК України); доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Михайло Шульга (До питання про безпеку землі) та багато інших.

Учасники конференції відзначили високий рівень організації заходу, дружню, привітну і творчу атмосферу, подякували за можливість долучитись до жвавої і плідної наукової дискусії та побажали всім миру, добра, безпеки та якнайшвидшої перемоги!