Разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертації ДЕЙНЕКИ Віолети Сергіївни

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 2022-06 створена для захисту дисертації Дейнеки Віолети Сергіївни «Свобода сторін трудового договору при його укладенні» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081«Право» (Наказ № 231 від 23.12.2022 р.)

Загальна інформація

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Захист відбудеться 24 лютого 2023 року о 10.00 у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Трансляція захисту дисертації – https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/spec-rada/razova-speczializovana-vchena-rada-deineka/

Склад ради

Склад ради:

Голова ради

– Середа Олена Григорівна – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Рецензенти:

  • Жернаков Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Луценко Олена Євгеніївна – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Опоненти:

  • Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ;
  • Мельник Костянтин Юрійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Рішення спеціалізованної вченої ради

Аудіозапис захисту