Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у 2021/2022 навчальному році зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

УВАГА!

Перенесення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

У зв’язку з введенням на території України воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022) та відповідно листу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2022 року № 22.1/10-400  терміни проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей переносяться (наказ МОН від 05.11.2021 № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457»).

Нові терміни проведення другого туру Конкурсу будуть  повідомлені окремо.

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» № 1179 від 5 листопада 2021 р. на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у лютому- квітні 2022 р. буде проводитись II тур Конкурсу зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Для участі у другому турі необхідно надіслати до організаційного комітету Конкурсу не більше трьох наукових робіт – переможців І туру Конкурсу до 15 лютого 2022 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем). Також необхідно надіслати електронний варіант роботи та відскановані супутні документи (акт про впровадження результатів роботи, копії наукових публікацій де прізвище та ініціали автора замінюються відповідним «шифром») (формат Adobe Acrobat *.pdf або MS Word *.doc, *.docx) на адресу vnd.konf@i.ua

За результатами рецензування наукових робіт до б квітня 2022 року буде сформовано рейтинговий список учасників конференції та оприлюднено на офіційному сайті Університету. Просимо Вас до 15 лютого 2022 року надати кандидатуру члена конкурсної комісії від Вашого ЗВО.

Підсумкова науково-практична конференція відбудеться у режимі відеоконференції 20-21 квітня 2022 р.

Вимоги до конкурсних робіт визначені наказом МОН України № 605 від 18.04.2017 року «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», а саме:

 1. На Конкурс подаються перші екземпляри наукових робіт, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом № 14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.
 2. Наукові роботи виконуються державною мовою.
 3. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури. На титульному листі вказується тільки назва, шифр, рік виконання.
 4. Прізвища, ініціали автора (авторів(до 2-х осіб) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах

замінюються відповідним «шифром» («шифр» – не більше п’яти слів).

 1. В окремому запечатаному пакеті під тим самим «шифром» подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (Додаток № 1).
 2. До кожної наукової роботи додається анотація наукової роботи (Додаток № 2).
 3. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», авторам та керівникам робіт необхідно надати письмову згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток № 3).
 4. З метою забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного плагіату, просимо надіслати з роботою згоду щодо перевірки наукової роботи на академічний плагіат та її оригінальність (Додаток № 4).
 5. До наукової роботи можуть додаватися акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, де прізвище та ініціали автора замінюються відповідним «шифром».
 6. Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.
 7. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання та були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади чи інших конкурсів.

Роботи слід надсилати на адресу:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, відділ наукових досліджень (каб.45),

оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, вул. Пушкінська, 77, м. Харків – 24,

61024

Контакти:

E-mail: vnd.konf(a),i.ua

Телефони: (057) 704-92-07; 704-93-56;

050-841-26-08 — відповідальний секретар Вікторія Штефан

Документи

Вимоги до оформлення конкурсних робіт

ПОЛОЖЕННЯ

Відомості про автора (Додаток 1)

Анотація (Додаток 2)

Згода на обробку персональних даних (Додаток 3)

Заява на перевірку на плагіат (Додаток 4)