8 Червня, 2022

День

08
Чер

Спеціалізовані вчені ради університету з присудження наукового ступеня доктора наук

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого функціонують дві спеціалізовані вчені ради: Спеціалізована вчена рада Д 64.086.01 діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія держави і...
Детальніше