Відділ аспірантури та докторантури

Новини за категорією

01
Чер

Питання для підготовки до іспитів літньої сесії 2022/2023 навчального року

Аграрне право в умовах сталого розвитку агросфери Актуальні проблеми адміністративного процесу Актуальні проблеми договірних зобов’язань Актуальні проблеми конституційного права Актуальні проблеми права міжнародної відповідальності Актуальні проблеми спадкового права Актуальні проблеми філософії права Виконавче провдження Доктрина та практика системи_захисту прав людини Доктринальні проблеми вчення про кримінальну відповідальність та інші заходи кримінально-правового характеру Доктринальні проблеми права соціального...
Детальніше
02
Бер

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі та реквізити для оплати

Вартість навчання в аспірантурі  (за один рік) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого   Рік вступу Форма навчання Громадяни України Іноземці 2023 очна 39900 грн. 46000 грн. 2023 заочна 35700 грн. 40000 грн.   Вартість навчання в  докторантурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого   Рік вступу Форма навчання Громадяни України Іноземці 2023 очна 35000...
Детальніше
09
Січ

Освітній процес

Розклади занять Накази Питання для підготовки до іспитів/заліків зимової сесії 2022/2023 навчального року Регламент зимової екзаменаційної сесії Програми обов’язкових навчальних дисциплін 081 “Право” Програми вибіркових навчальних дисціплін 081 “Право” Програми обов’язкових навчальних дисциплін 293 “Міжнародне право” Програми вибіркових навчальних дисціплін 293 “Міжнародне право”
Детальніше
07
Тра

Звіти про результати процесу інтернаціоналізації діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в рамках ОНП Міжнародне право

Звіт про результати процесу інтернаціоналіфзації діяльності наукових керівників аспірантів НЮУЯМ в рамках ОНП Міжнародне право Звіт про результати процесу інтернаціоналізації діяльності аспірантів НЮУЯМ в рамках ОНП Міжнародне право
Детальніше
07
Тра

Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності

Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності Викладачі Яковюк Жуков Бойчук Наумова Анакіна Комарова Трагнюк Аспіранти Гнітій Голік Сергєєва Грабчак Майданік Полич Роянова Шульга
Детальніше
07
Тра

Програми вибіркових навчальних дисциплін

ВБ 1.1. Силабус_Актуальні проблеми права міжнародної відповідальності ВБ 1.1. ПНД_Актуальні проблеми права міжнародної відповідальності   ВБ 1.2. Силабус_Iсторiя міжнародного права ВБ 1.2. ПНД_Історiя міжнародного права   ВБ 1.3. Силабус_Правовий захист у міжнародному публічному праві ВБ 1.3. ПНД_Правовий захист у міжнародному публічному праві   ВБ 2.1.Силабус_ Інституційне право Європейського Союзу_вибіркова ВБ 2.1. ПНД_Інституційне право Європейського Союзу_...
Детальніше
07
Тра

Програми обов’язкових навчальних дисциплін

ОК 1. Силабус_Іноземна мова, обов’язкова ОК 1. ПНД_Іноземна мова, обов’язкова ОК 1. РПНД_Іноземна мова, обов’язкова   ОК 2. Силабус Філософія, обов’язкова ОК 2. ПНД Філософія, обов’язкова ОК 2. РПНД Фiлософiя, обов’язкова   ОК 3. Силабус_Організація та методологія наукових досліджень, обов’язкова ОК 3. ПНД_Організація та методологія наукових досліджень, обов’язкова ОК 3. РПНД Організація та методологія наукових...
Детальніше
07
Тра

Рецензії стейкхолдерів

Л. Могілевський О.О. Гріненко М.М. Микієвич І.М. Даценко С.А. Кузьмін R. Dursunov Я.С. Бенедик D. Shapovalova O. Gorbun S. Melnyk Y. Pankov
Детальніше
07
Тра

Опитування

Результати опитування про доброчесність Результати опитування щодо освітньо-наукової програми Результати опитування роботодавців щодо знать та навичок Результати опитування випускників аспірантури Результати опитування аспірантів щодо запровадження елементів ДФЗО на ОНП Міжнародне право
Детальніше
1 2 3 4