Відділ наукових досліджень

Новини за категорією

14
Вер

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Відповідно до Положення про стипендії Кабінету Міністрів України длямолодих вчених» (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 (далі – Постанова) зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р....
Детальніше
07
Тра

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Раду молодих вчених «ЗАТВЕРДЖЕНО» «СХВАЛЕНО» Рішенням Конференції Рішенням загальних зборів трудового колективу молодих вчених вчених Національного юридичного університет Національного юридичного університет імені Ярослава Мудрого імені Ярослава Мудрого «05» січня 2018 р. «25» вересня 2017 р. ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І. Загальні положення Рада молодих вчених Національного юридичного...
Детальніше
07
Тра

Склад Ради молодих вчених

Склад Ради молодих вчених НЮУ імені Ярослава Мудрого від 7 жовтня 2022 р.   ПІБ Посада Контактний телефон, e-mail Анісімов Кирило Германович голова РМВ,  аспірант кафедри цивільного права № 2   +380 50 185 98 42 k.g.anisimov@nlu.edu.ua Сметаніна Наталія Володимирівна заступник голови РМВ, к.ю.н., асистентка кафедри кримінально-правової політики, доцентка  +38-067-931-03-79 n.v.smetanina@nlu.edu.ua Вишневська Інна Анатоліївна секретар...
Детальніше
07
Тра

Положення про вибори членів Ради молодих вчених

«Затверджено» Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 8 від «19» лютого 2021 р.) Введено в дію наказом ректора Університету від «28» лютого 2021 р. № 84 ПОЛОЖЕННЯ про вибори членів Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І. Загальні положення 1.1 Цим положенням регулюється порядок проведення виборів членів Ради...
Детальніше
14
Лют

Збірники наукових конференцій

Тези доповідей міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «НА ПЕРЕТИНІ КУЛЬТУР: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МІЖНАРОДНІЙ КОМУНІКАЦІЇ» Матеріали ХXІ науково-практичної конференції, присвяченої 101-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР, ректора Харківського юридичного інституту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу «ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ...
Детальніше
14
Лют

Тематика наукових досліджень Університету 2021–2026 рр.

Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111U000970 (кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн); Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111U000969 (кафедра теорії права; кафедра прав людини та юридичної методології); Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в...
Детальніше