14 Лютого, 2022

День

14
Лют

Нормативні документи

Наказ “Про забезпечення реалізації Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження доктора філософії, а також Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого” Процедура публічного захисту у разових спеціалізованих вчених радах у Національному юридичному університеті імені...
Детальніше
14
Лют

Збірники наукових конференцій

Збірник тез доповідей і повідомлень за матеріалами науково-практичної конференції , присвяченої 75-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Юрія Прокоповича  Битяка 9 травня 2024 р. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІД 26.04.24 Матеріали ХХІІ науково-практичної конеренції, присвяченої 102-й річниці з дня народжкння д.ю.н., проф., член-кор. АН УРСР В. П....
Детальніше
14
Лют

Тематика наукових досліджень Університету 2021–2025 рр.

Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970 (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн). Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111u000969 (кафедри: теорії права; прав людини та юридичної методології). Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні,...
Детальніше