14 Лютого, 2022

День

14
Лют

Нормативні документи

Процедура публічного захисту у разових спеціалізованих вчених радах у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого Вимоги до оформлення реферату дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук Наказ № 142 від 14 липня 2022 року “Про забезпечення реалізації Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про...
Детальніше
14
Лют

Збірники наукових конференцій

Тези доповідей міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «НА ПЕРЕТИНІ КУЛЬТУР: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МІЖНАРОДНІЙ КОМУНІКАЦІЇ» Матеріали ХXІ науково-практичної конференції, присвяченої 101-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР, ректора Харківського юридичного інституту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу «ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ...
Детальніше
14
Лют

Тематика наукових досліджень Університету 2021–2026 рр.

Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111U000970 (кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн); Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111U000969 (кафедра теорії права; кафедра прав людини та юридичної методології); Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в...
Детальніше