7 Травня, 2022

День

07
Тра

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Раду молодих вчених «ЗАТВЕРДЖЕНО» «СХВАЛЕНО» Рішенням Конференції Рішенням загальних зборів трудового колективу молодих вчених вчених Національного юридичного університет Національного юридичного університет імені Ярослава Мудрого імені Ярослава Мудрого «05» січня 2018 р. «25» вересня 2017 р. ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І. Загальні положення Рада молодих вчених Національного юридичного...
Детальніше
07
Тра

Склад Ради молодих вчених

Склад Ради молодих вчених НЮУ імені Ярослава Мудрого від 7 жовтня 2022 р.   ПІБ Посада Контактний телефон, e-mail Анісімов Кирило Германович голова РМВ,  аспірант кафедри цивільного права № 2   +380 50 185 98 42 k.g.anisimov@nlu.edu.ua Сметаніна Наталія Володимирівна заступник голови РМВ, к.ю.н., асистентка кафедри кримінально-правової політики, доцентка  +38-067-931-03-79 n.v.smetanina@nlu.edu.ua Вишневська Інна Анатоліївна секретар...
Детальніше
07
Тра

Положення про вибори членів Ради молодих вчених

«Затверджено» Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 8 від «19» лютого 2021 р.) Введено в дію наказом ректора Університету від «28» лютого 2021 р. № 84 ПОЛОЖЕННЯ про вибори членів Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І. Загальні положення 1.1 Цим положенням регулюється порядок проведення виборів членів Ради...
Детальніше
07
Тра

Звіти про результати процесу інтернаціоналізації діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в рамках ОНП Міжнародне право

Звіт про результати процесу інтернаціоналіфзації діяльності наукових керівників аспірантів НЮУЯМ в рамках ОНП Міжнародне право Звіт про результати процесу інтернаціоналізації діяльності аспірантів НЮУЯМ в рамках ОНП Міжнародне право
Детальніше
07
Тра

Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності

Підвищення кваліфікації з академічної доброчесності Викладачі Яковюк Жуков Бойчук Наумова Анакіна Комарова Трагнюк Аспіранти Гнітій Голік Сергєєва Грабчак Майданік Полич Роянова Шульга
Детальніше
07
Тра

Програми вибіркових навчальних дисциплін

ВБ 1.1. Силабус_Актуальні проблеми права міжнародної відповідальності ВБ 1.1. ПНД_Актуальні проблеми права міжнародної відповідальності   ВБ 1.2. Силабус_Iсторiя міжнародного права ВБ 1.2. ПНД_Історiя міжнародного права   ВБ 1.3. Силабус_Правовий захист у міжнародному публічному праві ВБ 1.3. ПНД_Правовий захист у міжнародному публічному праві   ВБ 2.1.Силабус_ Інституційне право Європейського Союзу_вибіркова ВБ 2.1. ПНД_Інституційне право Європейського Союзу_...
Детальніше
07
Тра

Програми обов’язкових навчальних дисциплін

ОК 1. Силабус_Іноземна мова, обов’язкова ОК 1. ПНД_Іноземна мова, обов’язкова ОК 1. РПНД_Іноземна мова, обов’язкова   ОК 2. Силабус Філософія, обов’язкова ОК 2. ПНД Філософія, обов’язкова ОК 2. РПНД Фiлософiя, обов’язкова   ОК 3. Силабус_Організація та методологія наукових досліджень, обов’язкова ОК 3. ПНД_Організація та методологія наукових досліджень, обов’язкова ОК 3. РПНД Організація та методологія наукових...
Детальніше
07
Тра

Рецензії стейкхолдерів

Л. Могілевський О.О. Гріненко М.М. Микієвич І.М. Даценко С.А. Кузьмін R. Dursunov Я.С. Бенедик D. Shapovalova O. Gorbun S. Melnyk Y. Pankov
Детальніше
1 2 3