admin

By

16
Лют

Нормативні документи

Положення “Про політику запобігання, попередження та боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого” (завантажити) Положення “Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого” (завантажити) Положення “Про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого...
Детальніше
14
Лют

Нормативні документи

Процедура публічного захисту у разових спеціалізованих вчених радах у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого Вимоги до оформлення реферату дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук Наказ № 142 від 14 липня 2022 року “Про забезпечення реалізації Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про...
Детальніше
14
Лют

Збірники наукових конференцій

Матеріали науково-практичної онлайн-конференції “ЕКОЛОГО-ПРАВОВА БЕЗПЕКА СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ” Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2022 Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами студентської наукової інтернет-конференції “МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ” Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого...
Детальніше
14
Лют

Тематика наукових досліджень Університету 2021–2026 рр.

Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111U000970 (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн). Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111U000969 (кафедри теорії і філософії права). Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні, № 0111U000966 (кафедри:...
Детальніше
1 6 7 8