admin

By

07
Тра

Програми вибіркових навчальних дисциплін

ВБ 1.1. Силабус_Актуальні проблеми теорії права ВБ 1.1. ПНД_Атуальні проблеми теорії права ВБ 1.2. Силабус_Доктрина та практика системи захисту прав людини ВБ 1.2. ПНД_Доктрина та практика системи захисту прав людини ВБ 1.3. Силабус_Правові системи в епоху глобалізації_вибіркова ВБ 1.3. ПНД_Правові системи в епоху глобалізації_вибіркова ВБ 1.4. Силабус_Толерантність і верховенство права ВБ 1.4. ПНД_Толерантність і верховенство...
Детальніше
07
Тра

Програми обов’язкових навчальних дисциплін

ОК 1. ПНД_Іноземна мова, обов’язкова ОК 1. Силабус_Іноземна мова, обов’язкова ОК 1. РПНД_Іноземна мова, обов’язкова   ОК 2. ПНД Філософія, обов’язкова ОК 2. Силабус Філософія, обов’язкова ОК 2. РПНД Фiлософiя, обов’язкова   ОК 3. ПНД Організація та методологія наукових досліджень, обов’язкова ОК 3. Силабус Організація та методологія наукових досліджень, обов’язкова ОК 3. РПНД Організація та...
Детальніше
07
Тра

Рецензії стейкхолдерів

Я.В. Лазур М.Г. Ісаков В.Л. Ортинський М.І. Іншин В. Ю. Уркевич В. В. Лемак О.В. Петришин О. Грошева
Детальніше
07
Тра

Відповідність тем дисертацій аспірантів напрямам наукових досліджень наукових керівників

кафедра судоустрою та прокурорської діяльності кафедра_адміністративного права та адміністративної діяльності кафедра фінансового права кафедра_адвокатури кафедра_адміністративного права кафедра_господарчого_права кафедра_державного_будівництва кафедра_екологічного права кафедра_криміналістики кафедра_кримінального права № 1 кафедра_кримінального процесу кафедра_кримінології та кримінально-виконавчого_права кафедра_міжнародного_приватного_права_та_порівняльного_правознавства Кафедра_теорії_і_філософії_права кафедра_цивільного права № 2 кафедра_кримінального права № 2 кафедра_цивільного права №1 кафедра_земельного та аграрного права кафедра_історії держави і права України і зарубіжних країн...
Детальніше
07
Тра

Проектна група ОНП «Право»

Протоколи засідань проектної групи ОНП «Право» Гарант ОНП А.П. Гетьман Гарант ОНП І.В. Процюк Накази
Детальніше
07
Тра

Накази ОНП 081 “Право”

Наказ № 106 від 18.03.2021 р. Наказ № 96 від 04.03.2021 р. Наказ № 60 від 03.03.2020 р. Наказ № 139 від 06.06.2018 р. Наказ № 30 від 02.02.2016 р.
Детальніше
06
Тра

Співробітництво з MCFR

У листопаді 2020 року університетом на базі науково-дослідницького сектору та кафедри трудового права було укладено Меморандум про науково-практичне співробітництво з ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна», спрямований на проведення спільних науково-освітніх заходів з розширення професійних компетентностей керівників та спеціалістів з управління персоналом та підбору кадрів, бухгалтерського обліку, у сфері держзакупівель та охорони праці, а...
Детальніше
30
Кві

Платформа «Наука та Бізнес»

На підставі листа Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 р. № 1/4537-22 інформуємо про запуск платформи «Наука та бізнес». Платформу створено з метою організації онлайн-майданчику для комунікації та ефективної взаємодії представників бізнесу та наукової спільноти, надання можливості бізнесу знайти науковий результат, а вченим – реалізувати власний потенціал і комерціалізувати наявні наукові результати. Платформа «Наука...
Детальніше
15
Кві

Програми та питання для підготовки до вступних іспитів в аспірантуру

Програма для вступу до асп. 293 Міжнародне право 2023 Програма вступу до асп. Іноземна мова 2023 Програма для вступу до асп. 081 2022 Питання для вступу до асп. 081 2022 Питання для вступу до асп. 293 Міжнародне право 2022
Детальніше
1 4 5 6 7 8 9