Програми вибіркових навчальних дисциплін

ВБ 1.1. Силабус_Актуальні проблеми теорії права

ВБ 1.1. ПНД_Атуальні проблеми теорії права

ВБ 1.2. Силабус_Доктрина та практика системи захисту прав людини

ВБ 1.2. ПНД_Доктрина та практика системи захисту прав людини

ВБ 1.3. Силабус_Правові системи в епоху глобалізації_вибіркова

ВБ 1.3. ПНД_Правові системи в епоху глобалізації_вибіркова

ВБ 1.4. Силабус_Толерантність і верховенство права

ВБ 1.4. ПНД_Толерантність і верховенство права

 

ВБ 2.1. ПНД_Актуальні питання історії держави і права

ВБ 2.1. Силабус_Актуальні питання історії держави і права

ВБ 2.2. ПНД_Державотворчі процеси в Україні на різних етапах її історії

ВБ 2.2. Силабус_Державотворчі процеси в Україні на різних етапах її історії

ВБ 2.3. ПНД_Історія конституціоналізму в країнах Західної Європи

ВБ 2.3. Силабус_Історія конституціоналізму в країнах Західної Європи

 

ВБ 3.1. Силабус_Актуальні проблеми конституційного права

ВБ 3.1. ПНД_Актуальні проблеми конституційного права

ВБ 3.2. Силабус_Політичний предмет конституції

ВБ 3.2. ПНД_Політичний предмет конституції

ВБ 3.3. Силабус_Проблеми співвідношення прав і основоположних свобод в констуційному й міжнародному праві

ВБ 3.3. ПНД_ Проблеми співвідношення прав і основоположних свобод у конституційному і міжнародному праві

ВБ 3.4. Силабус_Учасницька демократія в конституційній теорії та практиці

ВБ 3.4. ПНД_Учасницька демократія в конституційній теорії та практиці

 

ВБ 4.1. Силабус_Актуальні проблеми муніципального права, вибіркова

ВБ 4.1. ПНД_Актуальні проблеми муніципального права, вибіркова

ВБ 4.2. Силабус_Доктринальні та прикладні аспекти виборчого права в Україні та країнах ЄС, вибіркова

ВБ 4.2. ПНД_Доктринальні та прикладні аспекти виборчого права в Україні та країнах ЄС, вибіркова

ВБ 4.3. Силабус_Концептуальні основи децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування в Україні, вибіркова

ВБ 4.3. ПНД_Концептуальні основи децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування в Україні, вибіркова

 

ВБ 5.4. Силабус_Суб’єкти цивільного права

ВБ 5.4. ПНД_Суб’єкти цивільного права

ВБ 5.6. Силабус_Загальні положення цивільного права

ВБ 5.6. ПНД_Загальні положення цивільного права

ВБ 5.7. Силабус_Актуальні проблеми сімейного права

ВБ 5.7. ПНД_Актуальні проблеми сімейного права

 

ВБ 6.1. Силабус_Актуальні проблеми науки цивільного процесуального права, вибіркова

ВБ 6.1. ПНД_Актуальні проблеми науки цивільного процесуального права, вибіркова

ВБ 6.2. Силабус_Виконавче провадження, вибіркова

ВБ 6.2. ПНД_Виконавче провадження, вибіркова

ВБ 6.3. Силабус_Застосування Європейської конвенції з прав людини у цивільному судочинстві

ВБ 6.3. ПНД_Застосування Європейської конвенції з прав людини у цивільному судочинстві

 

ВБ 7.1. Силабус_Проблеми господарського права, вибіркова

ВБ 7.1. ПНД_Проблеми господарського права, вибіркова

ВБ 7.2. Силабус_Проблеми інвестиційне право, вибіркова

ВБ 7.2. ПНД_Проблеми інвестиційного права, вибіркова

ВБ 7.3. Силабус_Проблеми корпоративного права, вибіркова

ВБ 7.3. ПНД_Проблеми корпоративного права, вибіркова

 

ВБ 8.1. Силабус_Доктринальні проблеми трудового права

ВБ 8.1. ПНД_Доктринальні проблеми трудового права

ВБ 8.2. Силабус_Доктринальні проблеми права соціального забезпечення

ВБ 8.2. ПНД_Доктринальні проблеми права соціального забезпечення

ВБ 8.3. Силабус_Міжнародне та зарубіжне трудове право

ВБ 8.3. ПНД_Міжнародне та зарубіжне трудове право

 

ВБ 9.1. Силабус_Актуальні питання права власності на землю

ВБ 9.1. ПНД_Актуальні питання права власності на землю

ВБ 9.2. Силабус_Актуальні питання правового регулювання користування земельними ділянками

ВБ 9.2. ПНД_ Актуальні питання правового регулювання користування земельними ділянками

ВБ 9.3. Силабус_Сучасні теоретико-правові питання охорони земель

ВБ 9.3. ПНД_Сучасні теоретико-правові питання охорони земель

ВБ 9.4. Силабус_Аграрне право України в умовах сталого розвитку агросфери

ВБ 9.4. ПНД_Аграрне право України в умовах сталого розвитку агросфери

ВБ 9.5. Силабус_Актуальні проблеми правового забезпечення традиційного та альтернативних форм сільського господарства

ВБ 9.5. ПНД_Актуальні проблеми забезпечення традиційного та альтернативних форм сільського господарства

ВБ 9.6. Силабус_Актуальні правові проблеми функціонування та розвитку суб’єктів аграрного права

ВБ 9.6. ПНД_Актуальні правові проблеми функціонування та розвитку суб’єктів аграрного права

 

ВБ 10.1. Силабус_Загальні положення екологічного права актуальні проблеми, вибіркова

ВБ 10.1. ПНД_Загальні положення екологічного права актуальні проблеми, вибіркова

ВБ 10.2. Силабус_Правові режими природних обєктів та комплексів, вибіркова

ВБ 10.2. ПНД_Правові режими природних обєктів та комплексів, вибіркова

ВБ 10.3. Силабус_Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки, вибіркова

ВБ 10.3. ПНД_Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки, вибіркова

ВБ 10.4. Силабус_Екологічне право Європейського Союзу, вибіркова

ВБ 10.4. ПНД_Екологічне право Європейського Союзу, вибіркова

 

ВБ 11.1. Силабус_Актуальні проблеми адміністративного права

ВБ 11.1. ПНД Актуальні проблеми адміністративного права

ВБ 11.2. Силабус_Актуальні проблеми адміністративного процесу

ВБ 11.2. ПНД_Актуальні проблеми адміністративного процесу

ВБ 11.3. Силабус_Актуальні проблеми адміністративного примусу

ВБ 11.3. ПНД_Актуальні проблеми адміністративного примусу

 

ВБ 12.1. Силабус_Доктринальні проблеми фінансового права

ВБ 12.1. ПНД_Доктринальні проблеми фінансового права

ВБ 12.2. Силабус_Теоретичні та практичні проблеми бюджетно-правового регулювання

ВБ 12.2. ПНД_Теоретичні та практичні проблеми бюджетно-правового регулювання

ВБ 12.3. Силабус_Податкове право: сучасні проблеми і тенденції розвитку

ВБ 12.3. ПНД_Податкове право: сучасні проблеми і тенденції розвитку

ВБ 12.4. Силабус_Примус у фінансовому праві

ВБ 12.4. ПНД_Примус у фінансовому праві

 

ВБ 13.1. Силабус_Доктринальні проблеми кримінально-правового регулювання

ВБ 13.1. ПНД_ Доктринальні проблеми кримінально-правового регулювання

ВБ 13.2. Силабус_Доктринальні проблеми вчення про злочин

ВБ 13.2. ПНД_Доктринальны проблеми вчення про злочин

ВБ 13.4. Силабус_Доктринальні проблеми кримінально-правової охорони прав людини, інтересів суспільства та держави

 

ВБ 14.1. Силабус_Правові засади функціонування кримінально-виконавчої системи

ВБ 14.1. ПНД_Правові засади функціонування кримінально-виконавчої системи

ВБ 14.2. Силабус_Наукові проблеми забезпечення правового статусу засуджених

ВБ 14.2. ПНД_Наукові проблеми забезпечення правового статусу засуджених

ВБ 14.3. Силабус_Доктринальні підходи до теорії виконання кримінальних покарань

ВБ 14.3. ПНД_Доктринальні підходи до теорії виконання кримінальних покарань

ВБ 14.4. Силабус_Проблемні питання виправлення і ресоціалізації засуджених

ВБ 14.4. ПНД_Проблемні питання виправлення і ресоціалізації засуджених

ВБ 14.5. Силабус_Ювенальна юстиція – шлях до мінімізації злочинності та віктимізації дітей в Україні

ВБ 14.5. ПНД_Ювенальна юстиція – шлях до мінімізації злочинності та віктимізації дітей в Україні

ВБ 14.6. Силабус_Сучасні проблеми кримінології

ВБ 14.6. ПНД_Сучасні проблеми кримінології

 

ВБ 15.1. Силабус_Суд у кримінальному судочинстві, вибіркова

ВБ 15.1. ПНД_Суд у кримінальному судочинстві, вибіркова

ВБ 15.2. Силабус_Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень, вибіркова

ВБ 15.2. ПНД_ Проблеми досудового розслідування кримінальних злочинів, вибіркова

ВБ 15.3. Силабус_Проблеми_теорії_і_практики_кримінального_

процесуального_доказування, вибіркова

ВБ 15.3. ПНД_Проблеми_теорії_і_практики_кримінального_

процесуального_доказування, вибіркова

 

ВБ 16.1. Силабус_Загальна теорія криміналістики, вибіркова

ВБ 16.1. ПНД_Загальна теорія криміналістики, вибіркова

ВБ 16.2. Силабус_Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів, вибіркова

ВБ 16.2. ПНД_Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів, вибіркова

ВБ 16.3. Силабус_Криміналістична техніка та інформаційні технології, варіативна

ВБ 16.3. ПНД_Криміналістична техніка та інформаційні технології, варіативна

 

ВБ 17.1. ПНД_Доктринальні проблеми судової влади, вибіркова

ВБ 17.2. ПНД_Доктринальні проблеми прокуратури, вибіркова

ВБ 17.3. Силабус_-Доктринальні-проблеми-адвокатури, варіативна

ВБ 17.3. ПНД_Доктринальні проблеми адвокатури, вибіркова

 

ВБ 18.1. Силабус_ Колізійне регулювання договірних зобов’язань, варіативна

ВБ 18.1. ПНД_Колізійне регулювання договірних зобов’язань, варіативна

ВБ 18.2. Силабус_Європейське корпоративне право_вибіркова

ВБ 18.2. ПНД_Європейське корпоративне право_вибіркова

ВБ 18.3. Силабус_Міжнародне сімейне і спадкове право, варіативна

ВБ 18.3. ПНД_Міжнародне сімейне і спадкове право, варіативна

 

ВБ 19.1. Силабус_Актуальні проблеми філософії права

ВБ 19.1. ПНД_Актуальні проблеми філософії права

ВБ 19.2. Силабус_Філософія правового виховання

ВБ 19.2. ПНД_Філософія правового виховання

ВБ 19.3. Силабус_Філософія інформаційного права

ВБ 19.3. ПНД_Філософія інформаційного права