Відповідність тем дисертацій аспірантів напрямам наукових досліджень наукових керівників

кафедра судоустрою та прокурорської діяльності

кафедра_адміністративного права та адміністративної діяльності

кафедра фінансового права

кафедра_адвокатури

кафедра_адміністративного права

кафедра_господарчого_права

кафедра_державного_будівництва

кафедра_екологічного права

кафедра_криміналістики

кафедра_кримінального права № 1

кафедра_кримінального процесу

кафедра_кримінології та кримінально-виконавчого_права

кафедра_міжнародного_приватного_права_та_порівняльного_правознавства

Кафедра_теорії_і_філософії_права

кафедра_цивільного права № 2

кафедра_кримінального права № 2

кафедра_цивільного права №1

кафедра_земельного та аграрного права

кафедра_історії держави і права України і зарубіжних країн

кафедра_конституційного права України

кафедра_кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

кафедра_трудового права

кафедра_цивільного процесу